Επιδοτούμενες Θέσεις Κατάρτισης και Απασχόλησης στον Τουριστικό Τομέα 2016
Φόρμα Υποβολής Στοιχείων για άνεργους νέους/νέες έως 29 ετών Φόρμα Υποβολής Στοιχείων Επιχείρησης
Αν είστε άνεργη ή άνεργος με ηλικία έως 29 ετών, μπορείτε να υποβάλετε τα στοιχεία σας. Αν εκπροσωπείτε επιχείρηση, μπορείτε να υποβάλετε τα στοιχεία σας.
Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας, για ανέργους νέους έως 29 ετών στον Τουριστικό Τομέα 2016
Tι περιλαμβάνει το πρόγραμμα:
 • Επιδοτούμενη Θεωρητική Κατάρτιση ανέργων νέων στον Τουριστικό Τομέα 2016 για ογδόντα (80) ώρες.
 • Επιδοτούμενη Πρακτική Ασκηση / εργασιακή εμπειρία ανέργων νέων για 420 ώρες σε επιχειρήσεις του Τουριστικού Τομέα.
Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι άνεργοι νέοι και νέες έως και 29 ετων που διαθέτουν κάρτα ανεργίας σε ισχύ.
 • Συνολικό Επίδομα για τους Απόφοιτους ΑΕΙ / ΤΕΙ έως 2.458 ευρώ
 • Συνολικό Επίδομα για τους Απόφοιτους Υποχρεωτικής / Δευτεροβάθμιας / Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έως 2.248 ευρώ
 • Θεωρητική Κατάρτιση στις πλέον σύγχρονες ειδικότητες του Τουριστικού κλαδου
 • Απασχόληση / Εργασιακή Εμπειρία έως 6 μήνες σε μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα
 • Δυνατότητα διατήρησης της θέσης εργασίας μετά το πέρας της πρακτικής άσκησης
 • Ιατροφαρμακευτική κάλυψη και επιπλέον ασφαλιστική κάλυψη έναντι κινδύνου, ατυχήματος κλπ για όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης
 • Πιστοποίηση τουριστικών ειδικοτήτων
 • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης 10/4/2016 και ώρα 23:59
Ο αριθμός των θέσεων πρακτικής άσκησης ανέργων στην επιχείρηση είναι:
 • ένα (1) άτομο για επιχειρήσεις με 0 έως 4 εργαζόμενους

 • Για επιχειρήσεις με 5 και περισσότερους εργαζόμενους:
 • ίσος με το 30% των εργαζομένων για τις επιχειρήσεις ετήσιας λειτουργίας
 • ίσος με το 50% των εργαζομένων την προηγούμενη χρονιά για τις εποχικές επιχειρήσεις
Δεν υπάρχει κανένα απολύτως κόστος για τη συμμετοχή της επιχείρησης στο πρόγραμμα.
Ergoway ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΕΚ ΕΠΕ
Βασ. Γεωργίου 2-4, Πλατεία Ηλεκτρικού, Μαρούσι
τηλ: 210-6147002, email: info@ergoway.gr