Επιδοτούμενα (αμοιβόμενα) Προγράμματα Κατάρτισης Εργαζομένων ασφαλισμένων στο ΙΚΑ (ΛΑΕΚ 1-25)
Τόπος ΜΑΡΟΥΣΙ     KENTΡΟ
Ωράριο ΠΡΩΙΝΟ     ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ     ΔΕΝ ΕΧΩ ΔΕΣΜΕΥΣΗ
Εχω συμμετάσχει ξανά σε ΛΑΕΚ ΝΑΙ     ΟΧΙ
ΟΝΟΜΑ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ


ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ (πχ Υπάλληλος Γραφείου)
ΑΦΜ
ΑΔΤ

ΑΜΚΑ
Αριθμός μητρώου ΙΚΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΤΟ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟ

E-MAIL
ΦΑΞ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ (25 ψηφία ξεκινάει με GR)
ΤΡΑΠΕΖΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΠΟΛΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΤΚ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ


ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (τα στοιχεία του εργοδότη)
ΑΦΜ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΔΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΚΙΝΗΤΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΠΟΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΤΚ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ


ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
E-MAIL

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (κατά σειρά προτίμησης) 1.
2.
3.
ΣΧΟΛΙΑ
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, βεβαιώνω την ακρίβεια των ανωτέρω αναφερομένων στοιχείων.
Με την παρούσα δηλώνω υπεύθυνα σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, ότι παρέχω στην ERGOWAY ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΕΚ ΕΠΕ το δικαίωμα για χρήση, στατιστική επεξεργασία και κοινοποίηση των στοιχείων μου, για τις ανάγκες της συμμετοχής μου στο πρόγραμμα ΛΑΕΚ εργαζομένων με ΙΚΑ σε συνεργασία με την ERGOWAY ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΕΚ ΕΠΕ. Τα προσωπικά μου δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες και μόνο του προγράμματος ΛΑΕΚ και σύμφωνα με διατάξεις του νόμου 2472/1997 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα).
Παρακαλούμε εισάγετε το αποτέλεσμα της ακόλουθης πράξης: 19 + 14 + 2 =
Tηλέφωνο επικοινωνίας: 210-6147002