Φόρμα Υποβολής Στοιχείων Επιχείρησης
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (πλήρης) *
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Είδος Επιχείρησης * Ατομική
ΑΕ
ΕΠΕ
ΟΕ
ΕΕ
IKΕ
Αλλο
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ *
ΠΟΛΗ ΕΔΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ *
ΤΚ
Αριθμός εργαζομένων *
Νόμιμος Εκπρόσωπος *
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΤΟ *
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ *
E-MAIL ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΦΑΞ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ *
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΑΦΜ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ *
ΔΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ *
Κλάδος Επαγγελματικής Δραστηριότητας *
Η επιχείρηση είναι μέλος του ΣΕΤΕ; Ναι
Οχι
Συμπληρώστε τα στοιχεία εδώ μόνο εάν η επιχείρηση δραστηριοποιείται στον
Τουριστικό τομέα
Επιπλέον, η εταιρεία έχει τους ΚΑΔ (επιλέγω όσους ΚΑΔ από αυτούς έχει η εταιρεία):
ΣΤΑΚΟΔ 49 (Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών)
ΣΤΑΚΟΔ 50 (Πλωτές μεταφορές)
ΣΤΑΚΟΔ 51 (Αεροπορικές μεταφορές)
ΣΤΑΚΟΔ 52 (Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες)
ΣΤΑΚΟΔ 55 (Καταλύματα)
ΣΤΑΚΟΔ 56 (Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης)
ΣΤΑΚΟΔ 74 (Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες)
ΣΤΑΚΟΔ 77 (Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης)
ΣΤΑΚΟΔ 79 (Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και άλλων υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες)
ΣΤΑΚΟΔ 81 (Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους)
ΣΤΑΚΟΔ 82 (Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις)
ΣΤΑΚΟΔ 90 (Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση)
ΣΤΑΚΟΔ 92 (Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα)
ΣΤΑΚΟΔ 93 (Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας)
ΣΤΑΚΟΔ 94 (Δραστηριότητες Οργανώσεων)
Περιγραφή Θέσης Πρακτικής Ασκησης
Περιγραφή προσόντων υποψηφίων για τη θέση
Υπεύθυνος Επικοινωνίας
ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
E-MAIL ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΦΑΞ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ *
ΣΧΟΛΙΑ
Ως νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης, με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, βεβαιώνω την ακρίβεια των ανωτέρω αναφερομένων στοιχείων.
Με την παρούσα δηλώνω υπεύθυνα σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, ότι παρέχω στην ERGOWAY ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΕΚ ΕΠΕ το δικαίωμα για χρήση, στατιστική επεξεργασία και κοινοποίηση των στοιχείων μου, για τις ανάγκες της συμμετοχής της επιχείρησης -την οποία εκπροσωπώ νομίμως- στην προαναφερόμενη δράση και την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες και μόνο αυτής της δράσης και σύμφωνα με διατάξεις του νόμου 2472/1997 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα).
Παρακαλούμε εισάγετε το αποτέλεσμα της ακόλουθης πράξης: 8 + 6 + 15 =
Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά.
Tηλέφωνο επικοινωνίας: 210-6147002