Επιδοτούμενες Θέσεις Κατάρτισης και Απασχόλησης
Φόρμα Υποβολής Στοιχείων για άνεργους νέους/νέες έως 29 ετών Φόρμα Υποβολής Στοιχείων Επιχείρησης
Αν είστε άνεργη ή άνεργος με ηλικία έως 29 ετών, και έχετε ΚΑΥΑΣ, μπορείτε να υποβάλετε τα στοιχεία σας. Αν εκπροσωπείτε επιχείρηση, μπορείτε να υποβάλετε τα στοιχεία σας.
Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας, για ανέργους νέους έως 29 ετών
Tι περιλαμβάνει το πρόγραμμα:
  • Επιδοτούμενη Θεωρητική Κατάρτιση ανέργων νέων για ογδόντα (80) ώρες.
  • Επιδοτούμενη Πρακτική Ασκηση / εργασιακή εμπειρία ανέργων νέων για 450 ώρες σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα.
Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι άνεργοι νέοι και νέες έως 29 ετων.

Tι παρέχει το πρόγραμμα στον άνεργο νέο και στην άνεργη νέα:
  • Επίδομα Θεωρητικής Κατάρτισης 480 ευρώ (80 ώρες Χ 6 ευρώ / ώρα) και επιπλέον
  • Επίδομα Πρακτικής Ασκησης για τους Απόφοιτους ΑΕΙ / ΤΕΙ 2.070 ευρώ
  • Επίδομα Πρακτικής Ασκησης για όλα τα άλλα εκπαιδευτικά επίπεδα 1.800 ευρώ
  • Συνολικό Επίδομα για τους άνεργους νέους που είναι Απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ 2.550 ευρώ (480 ευρώ + 2.070 ευρώ)
  • Συνολικό Επίδομα για τους άνεργους νέους των άλλων εκπαιδευτικών επιπέδων 2.280 ευρώ (480 ευρώ + 1.800 ευρώ)
  • Ιατροφαρμακευτική κάλυψη και επιπλέον ασφαλιστική κάλυψη έναντι κινδύνου, ατυχήματος κλπ για όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης
Ο αριθμός των θέσεων πρακτικής άσκησης ανέργων στην επιχείρηση είναι:
  • ένα (1) άτομο για επιχειρήσεις με 0 έως 4 εργαζόμενους
  • συνάρτηση του προσωπικού της (το 30%) για επιχειρήσεις με 5 και περισσότερους εργαζόμενους
Δεν υπάρχει κανένα απολύτως κόστος για τη συμμετοχή της επιχείρησης στο πρόγραμμα.
Ergoway ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΕΚ ΕΠΕ
Βασ. Γεωργίου 2-4, Πλατεία Ηλεκτρικού, Μαρούσι
τηλ: 210-6147002, email: info@ergoway.gr