Επιδοτούμενες Θέσεις Κατάρτισης και Απασχόλησης
Φόρμα Υποβολής Στοιχείων για άνεργους νέους/νέες έως 29 ετών Φόρμα Υποβολής Στοιχείων Επιχείρησης
Αν είστε άνεργη ή άνεργος με ηλικία έως 29 ετών, και έχετε ΚΑΥΑΣ, μπορείτε να υποβάλετε τα στοιχεία σας. Αν εκπροσωπείτε επιχείρηση, μπορείτε να υποβάλετε τα στοιχεία σας.
Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας, για ανέργους νέους έως 29 ετών
Tι περιλαμβάνει το πρόγραμμα:
  • Επιδοτούμενη Θεωρητική Κατάρτιση ανέργων νέων για ογδόντα (80) ώρες.
  • Επιδοτούμενη Πρακτική Ασκηση / εργασιακή εμπειρία ανέργων νέων για πέντε (5) μήνες σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα.
  • Επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για ένα (1) έτος για τις επιχειρήσεις που θα μετατρέψουν την πρακτική άσκηση σε σύμβαση εργασίας.
Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι άνεργοι νέοι και νέες έως 29 ετων.

Tι παρέχει το πρόγραμμα στον άνεργο νέο και στην άνεργη νέα:
  • Επίδομα Θεωρητικής Κατάρτισης 400 ευρώ (80 ώρες Χ 5 ευρώ / ώρα) και επιπλέον
  • Επίδομα Πρακτικής Ασκησης για τους Απόφοιτους ΑΕΙ / ΤΕΙ 2.300 ευρώ (5 μήνες Χ 100 ώρες/μήνα Χ 4,60 ευρώ/ώρα)
  • Επίδομα Πρακτικής Ασκησης για όλα τα άλλα εκπαιδευτικά επίπεδα 2.000 ευρώ (5 μήνες Χ 100 ώρες/μήνα Χ 4 ευρώ/ώρα)
  • Συνολικό Επίδομα για τους άνεργους νέους που είναι Απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ 2.700 ευρώ (400 ευρώ + 2.300 ευρώ)
  • Συνολικό Επίδομα για τους άνεργους νέους των άλλων εκπαιδευτικών επιπέδων 2.400 ευρώ (400 ευρώ + 2.000 ευρώ)
  • Ιατροφαρμακευτική κάλυψη και επιπλέον ασφαλιστική κάλυψη έναντι κινδύνου, ατυχήματος κλπ για όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης
Ο αριθμός των θέσεων πρακτικής άσκησης ανέργων στην επιχείρηση είναι συνάρτηση του προσωπικού της (το 30%) και δεν υπάρχει κανένα απολύτως κόστος για τη συμμετοχή της επιχείρησης στο πρόγραμμα.
Πρόγραμμα voucher τουρισμού: Θεματικές ενότητες
Ergoway ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΕΚ ΕΠΕ
Βασ. Γεωργίου 2-4, Πλατεία Ηλεκτρικού, Μαρούσι
τηλ: 210-6147002, email: info@ergoway.gr