Επιδοτούμενες Θέσεις Κατάρτισης και Απασχόλησης
Φόρμα Υποβολής Στοιχείων για άνεργους νέους/νέες έως 29 ετών Φόρμα Υποβολής Στοιχείων Επιχείρησης
Αν είστε άνεργη ή άνεργος με ηλικία έως 29 ετών, και έχετε ΚΑΥΑΣ, μπορείτε να υποβάλετε τα στοιχεία σας. Αν εκπροσωπείτε επιχείρηση, μπορείτε να υποβάλετε τα στοιχεία σας.
Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας, για ανέργους νέους έως 29 ετών
Tι περιλαμβάνει το πρόγραμμα:
 • Επιδοτούμενη Θεωρητική Κατάρτιση ανέργων νέων.
 • Επιδοτούμενη Πρακτική Ασκηση / εργασιακή εμπειρία ανέργων νέων σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα.
Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι άνεργοι νέοι και νέες έως και 29 ετων που διαθέτουν κάρτα ανεργίας σε ισχύ.

Aνεργοι ηλικίας από 18 έως και 24 ετών (ημερομηνίες γέννησης από 1/1/1990 έως και 31/12/1996)
 • Για τους Απόφοιτους ΑΕΙ / ΤΕΙ: Επίδομα Θεωρητικής Κατάρτισης 480 ευρώ (80 ώρες Χ 6 ευρώ / ώρα) και επιπλέον Επίδομα Πρακτικής Ασκησης για 420 ώρες 1.930 ευρώ
 • Συνολικό Επίδομα για τους άνεργους νέους που είναι Απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ 2.410 ευρώ
 • Για τους Απόφοιτους Γυμνασίου - Λυκείου - Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: Επίδομα Θεωρητικής Κατάρτισης 720 ευρώ (120 ώρες Χ 6 ευρώ / ώρα) και επιπλέον Επίδομα Πρακτικής Ασκησης για 380 ώρες 1.520 ευρώ
 • Συνολικό Επίδομα για τους άνεργους νέους εκπαιδευτικών επιπέδων Γυμνασίου - Λυκείου - Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 2.240 ευρώ
 • Ιατροφαρμακευτική κάλυψη και επιπλέον ασφαλιστική κάλυψη έναντι κινδύνου, ατυχήματος κλπ για όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης
 • Καταληκτική ημερομηνία αίτησης 24/9/2014 και ώρα 23:59
Aνεργοι ηλικίας από 25 έως και 29 ετών (ημερομηνίες γέννησης από 1/1/1985 έως και 31/12/1989)
 • Για τους Απόφοιτους ΑΕΙ / ΤΕΙ: Επίδομα Θεωρητικής Κατάρτισης 480 ευρώ (80 ώρες Χ 6 ευρώ / ώρα) και επιπλέον Επίδομα Πρακτικής Ασκησης για 450 ώρες 2.070 ευρώ
 • Συνολικό Επίδομα για τους άνεργους νέους που είναι Απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ 2.550 ευρώ
 • Για τους Απόφοιτους Γυμνασίου - Λυκείου - Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: Επίδομα Θεωρητικής Κατάρτισης 480 ευρώ (80 ώρες Χ 6 ευρώ / ώρα) και επιπλέον Επίδομα Πρακτικής Ασκησης για 450 ώρες 1.800 ευρώ
 • Συνολικό Επίδομα για τους άνεργους νέους εκπαιδευτικών επιπέδων Γυμνασίου - Λυκείου - Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 2.280 ευρώ
 • Ιατροφαρμακευτική κάλυψη και επιπλέον ασφαλιστική κάλυψη έναντι κινδύνου, ατυχήματος κλπ για όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης
 • Καταληκτική ημερομηνία αίτησης 18/9/2014 και ώρα 23:59 (έληξε)
Ο αριθμός των θέσεων πρακτικής άσκησης ανέργων στην επιχείρηση είναι:
 • ένα (1) άτομο για επιχειρήσεις με 0 έως 4 εργαζόμενους
 • συνάρτηση του προσωπικού της (το 30%) για επιχειρήσεις με 5 και περισσότερους εργαζόμενους
Δεν υπάρχει κανένα απολύτως κόστος για τη συμμετοχή της επιχείρησης στο πρόγραμμα.
Ergoway ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΕΚ ΕΠΕ
Βασ. Γεωργίου 2-4, Πλατεία Ηλεκτρικού, Μαρούσι
τηλ: 210-6147002, email: info@ergoway.gr